Ochrana údajů

Provozovatelem internetového obchodu www.prales.cz (ďalej len Obchod) je Xabax, s.r.o., Orgovánová 6, 821 07 Bratislava, IČO: 35 703 318, IČ DPH: SK2020842164. A my chráníme Vaše soukromí. Pro poskytnutí našich služeb potřebujeme od Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů v smyslu zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). My tento zákon při využití Vašich údajů dodržujeme. Zavazujeme se, že budeme s Vašima osobníma údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prohlašujeme, že budeme spracovávat osobní údaje v souladu s dobrou morálkou a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ nebo jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebudeme obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas nebude vynucen nebo podmíněn hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo závazků, které jsme učinili.

Pro nákup v obchodě je potřeba zaregistrovat se. Při registraci a nakupování je potřeba poskytnout nasledovní informace o Vás:
 • jméno a přijmení, přesná adresa (resp. adresa, která má být uvedena na faktuře)
 • Vaše e-mailová adresa (slouží na Vaši identifikaci v systéme a na komunikáci s Vámi)
 • volitelně ďalší adresa (pokud si přejete doručiť zásilku na jinou adresu jako je fakturační)
 • telefónní číslo (pro rýchlejší kontakt s Vámi, a také pro dopravce při doručení)

  Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databáze na našem serveri, aby jste je nemuseli znovu zapisovat při každé návštevě. Vaše údaje spracovávame pro účely vybavení a doručení vaší objednávky. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účtovný a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete zzzkdykoly změnit resp. aktualizovat prostredníctvím e-mailu nebo po přihlášení do sekc Můj účet. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude do 10 dnů od doručení odvolání souhlasu zneaktívněno a údaje budou vymazány.


  V souvislosti se spracovaním Vašich osobních údajů se predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuty a spřístupneny nasledovným třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

  Česká pošta, s.p. , Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47 114 983, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

  PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 25101 Říčany – Jažlovice, IČO: 25 194 798, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858

  IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, 18600 Praha 8, IČO: 25 722 174, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64309

  IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO:31 342 621, zapsána v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 4376/B

  Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou úplně důvěrné a v žádném případe nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity pouze pro nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

  Na písemní žádost zákazníka budou osobní údaje z databázy vymazány a Xabax, s.r.o. je nebude dál spracovávat.